“Onlayn növbə” xidməti müvəqqəti olaraq dayandırılıb

  • Pandemiya dövründə müştərilərin filiala girişi məhdudlaşdırılmışdır. Bu səbəbdən onlayn növbədə göstərilən vaxtlarda uyğunsuzluqların yaranması mümkündür.

Ticarətin maliyyələşdirilməsi

Şirkətlərin, baha olmayan beynəlxalq resurslar hesabına maliyyələşmə əldə etmək imkanı verən, sənədli əməliyyatlardan istifadə edərək xarici iqtisadi fəaliyyətinin maliyyələşdiriməsi

Kimlər istifadə edə bilər

Xarici iqtisadi fəaliyyəti olan kiçik və orta müəssisələr (hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar)

İdxalın sonradan maliyyələşdirilməsi

• İdxalçının müraciətinə əsasən, hesablaşma forması PAŞA Bank tərəfindən ixracatçının xeyrinə açılmış akkreditiv olan müştərilərin idxal müqavilələrinin maliyyələşdirilməsi
• Adi sənədli əməliyyatdan fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, akkreditivin açılması müştəridən vəsait təminatı tələb olunmadan həyata keçirilir. İxracatçıya akkreditiv üzrə ödəniş beynəlxalq bazardan cəlb olunmuş vəsait hesabına olunur, idxalçı-müştəri isə ödəniş üzrə möhlət əldə edir

İdxalın sonradan maliyyələşdirilməsinin üstünlükləri

Bahalı olmayan maliyyələşdirilmə

Uzun müddətli maliyyələşdirilmə imkanı - kapital investisiyası

Daha uyğun şərtlərlə təchizat - ödəniş çatdırılma anında həyata keçirildiyinə görə

Malların çatdırılması ilə bağlı risklərin aradan qaldırılması

Təchizatçıya çatdırılmış malların dəyərinin ödənilməsi təminatı

Müqavilənin icrası üçün bankın mütəxəssisləri tərəfindən hərtərəfli dəstəyi

İxracatın sonradan maliyyələşdirilməsi

• Müştərilərin hesablaşma forması PAŞA Bank tərəfindən ixracatçının xeyrinə açılmış və təsdiqlənmiş akkreditiv olan ixracat təchizatının maliyyələşdirilməsi
• Akkreditivi açan xarici emitent bank, akkreditiv üzrə ödənişi PAŞA Bank ASC ilə emitent bank arasında ixracatın sonradan maliyyələşdirilməsi razılığında qeyd olunmuş müddətdə həyata keçirir (bu isə ixracatçı – müştərinin borcunun geri qaytarılması mənbəyidir)

İxracatın sonradan maliyyələşdirilməsinin üstünlükləri

İxracatçının rəqabət üstünlüyü - alıcı üçün möhlətli ödəniş

Likvidlik - malların çatdırılması anında ödəmə

Məhsul üzrə ödəniş riskinin aradan qaldırılması

Girov təminatının təqdim edilməsi üçün sərt tələblərin olmaması

Müqavilənin icrası üçün bankın mütəxəssisləri tərəfindən hərtərəfli dəstək

Beynəlxalq ticarətin maliyyələşdirilməsi şərtləri

• Minimal maliyyələşmə məbləğ 50 000 EUR/ABŞ Dolları
• Maksimal maliyyələşmə məbləği - müqavilə dəyərinin 100%
• Maliyyələşdirmənin müddəti – qayda olaraq, 12 aya qədər (kapital investisiyalarının maliyyələşdirilməsi zamanı daha uzun müddətə baxılma imkanı ilə)

Beynəlxalq ticarətin maliyyələdirməsin necə əldə etmək olar?

1

Ərizəni Bankın satış şöbələrinə və ya sayt üzərindən təqdim edin

2

Qərarların qəbul edilməsi üçün sənədlər toplusunu təqdim edin

Kiçik və orta biznes xidmətləri üçün müraciət etmək və ya sifariş göndərmək

İllik dövriyyəsi 8 mln. AZN-dək olan kiçik və orta sahibkarlar üçün

Siz fərdi sahibkar/hüquqi şəxssiniz?*:

Kiçik və orta biznes üçün məhsullar haqqında daha ətraflı məlumat üçün PAŞA Bankın Biznes mərkəzlərinə, (994 12) 496 50 04 /*8123 nömrəli Əlaqə Mərkəzinə və ya customer.care@pashabank.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz.

Bizə yazın

icon

Sifariş göndərmək

icon