Kartın növü VISA
Debit

MC
World
VISA
Classic

MC
Standard
VISA
Gold

MC
Gold
VISA
Platinum

MC
Platinum
VISA
Infinite

MC
World
Elite
Nağd pulun mədaxili Pulsuz
Mobil tətbiq vasitəsilə
mədaxil (PAŞA Bank
və digər yerli bankların
kartlar ilə)
Köçürmə və “Kartdan karta”
əməliyyatı ilə
pulun mədaxili
Portmanat.az və kassam.az
saytları vasitəsilə karta
onlayn mədaxil
0.6%

Fərqli valyutada mədaxil üzrə komissiya

Xarici
valyutada
olan karta
AZN ilə
mədaxil

0.5%

Xarici
valyutada
olan karta
xarici
valyutada
mədaxil

AZN
kartına
xarici
valyuta
ilə mədaxil

0.2%
Qeyd: AZN kartından xarici valyutaya və ya xarici valyuta kartından AZN-ə, habelə xarici valyuta kartından fərqli xarici valyutaya mübadilə əməliyyatı kart hesabından silinmə günü üçün “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı”nın rəsmi valyuta məzənnəsinə əsasən həyata keçirilir. Əlavə olaraq, “Beynəlxalq Ödəniş Sistemləri” tərəfindən fərqli mübadilə məzənnəsi tətbiq edilə bilər.

Vergi və
gömrük
ödənişləri
(HÖP
ödənişləri
istisna)

PAŞA Bank
POS-terminal-
larından

0.15%
(min.
0.5 ş.v.)

Digər
POS-terminal-
lardan

0.2%
(min.
0.5 ş.v.)

İnzibati cərimə

Dövlət rüsumu

Dövlət büdcəsinə
digər ödənişlər

Büdcə təşkilatlarının
xidmətləri üzrə ödənişlər
(HÖP ödənişləri və mobil
tətbiq vasitəsilə ödənilən
ASAN xidmət ödənişləri
istisna olmaqla)

0.5%
(min.
0.3 ş.v.)

"Uniquе" tipli
(mərc оyunları)
əməliyyatlar üzrə

3%
(min.
2.50 ş.v.)

Nağd
mübadilə
əməliyyatları

AZN-dən
xarici
valyutaya

1%

Xarici
valyutadan
AZN-ə

Xarici
valyutadan
xarici
valyutaya

0.5%

Nağdsız
mübadilə
əməliyyatları

AZN-dən
xarici
valyutaya

0.5%

Xarici
valyutadan
AZN-ə

Xarici
valyutadan
xarici
valyutaya

ATM və
POS-terminal
vasitəsilə
nağdlaşdırma

PAŞA Bank,
Kapital Bank
şəbəkələrində

1%
(min.
1 ş.v.)

Ölkədaxili
digər bank
şəbəkələrində

2%
(min.
3 ş.v.)

Ölkəxaricində
olan bank
şəbəkələrində

2%
(min.
4 ş.v.)