1. Şəxsi məlumatlar istifadəçinin razılığı olmadan qeyd olunmur;
2. Xidməti məlumatlar (imeyl ünvanları, adlar, ünvanlar və s.) istifadəçinin razılığı olmadan qeyd olunmur;
3. Bu veb-sayt abunə olmadığınız sistemlərdə istifadə olunmayacaq;
4. Mobil tətbiqdə nömrə ilə köçürmə xidməti sizin razılığınız olmadan aktivləşməyəcək;
5. Mobil tətbiqdə nömrə ilə köçürmə siz tərəfdən telefonunuzdakı kontaktlara giriş icazəsi verildikdən sonra aktiv olacaq.