26/12/2011
Azərbaycan bank bazarının aparıcı nümayəndəsi olan PAŞA Bank öz müştərilərinə yeni bank məhsulu - Daimi ödəniş tapşırığını - təqdim edir.
Daimi ödəniş tapşırığı xidməti müştərinin Banka təqdim etdiyi xüsusi ödəniş tapşırığı əsasında mütəmadi şəkildə təkrarlanan ödənişlərin ödəyicinin hesabından vəsaitlərin alan tərəfin (tərəflərin) xeyrinə Bank tərəfindən silinməsidir.
Daimi ödəniş tapşırığı müştərini təkrarlanan ödəniş tapşırıqlarını hər dəfə yenidən hazırlamaqdan və Banka təqdim etməkdən azad edir və vaxtdan qənaətlə istifadə etməyə imkan verir. Daimi ödəniş tapşırığı Bankın müştərilərindən - büdcə təşkilatlarından, kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarından, ictimai birliklərdən, sahibkarlardan və eləcə də fiziki şəxslərdən qəbul edilir.