Aktivlərin və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin Tərkibi:
1. İdarə Heyətinin Sədrinin Müavini - Bəhruz Şahin Oğlu Nağıyev – sədr;
2. İdarə Heyətinin Sədri - Cavid Həsən Oğlu Quliyev – üzv;
3. Özəl Bankçılıq Blokunun Baş Direktoru– Aqşin Kamal oğlu Mirzəzadə – üzv;
4. İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı - Murad Hüseyn oğlu Süleymanov – üzv;
5. İdarə Heyətinin üzvü, Baş Risk İnzibatçısı – Pərvin Şirəli oğlu Əhədzadə– üzv.

Komitə üzrə vəzifələr:
• Bank aktivlərinin səmərəli idarə olunması;
• Bazar risklərinin effektiv idarə olunması;
• Bankın maliyyə vəziyyətinə nəzarət.

(yenilənmə tarixi 05.09.2023)