Aktivlərin və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin Tərkibi:
1. İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı - Bəhruz Şahin Oğlu Nağıyev – sədr;
2. İdarə Heyəti Sədrinin Müavini - Cavid Həsən Oğlu Quliyev – üzv;
3. Özəl Bankçılıq Blokunun Baş Direktoru– Aqşin Kamal oğlu Mirzəzadə – üzv;
4. Maliyyə İdarəedilməsi departamentinin direktoru - Elçin Ağaməmməd oğlu Əlizadə– üzv;
5. Risklərin İdarə Edilməsi departamentinin direktoru - Orxan Rza oğlu Vahabov– üzv.

Komitə üzrə vəzifələr:
• Bank aktivlərinin səmərəli idarə olunması;
• Bazar risklərinin effektiv idarə olunması;
• Bankın maliyyə vəziyyətinə nəzarət.

(yenilənmə tarixi 04.05.2022)