Aktivlərin və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin Tərkibi:
1. İdarə Heyətinin Üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı Bəhruz Şahin Oğlu Nağıyev – Sədr;
2. İdarə Heyəti Sədrinin Müavini, Baş Kommersiya İnzibatçısı - Cavid Həsən Oğlu Quliyev – Üzv;
3. İdarə Heyətinin Üzvü, Baş Risk İnzibatçısı – Xəyalə Mübariz Qızı Nağıyeva – Üzv;
4. Strategiya Departamentinin Direktoru – Aqşin Kamal Oğlu Mirzəzadə – Üzv;
5. Xəzinədarlıq Departamentinin Direktoru – Ceyhun Afil Oğlu Hacıyev – Üzv;
6. Mühasibatlıq və Xarici Hesabatlıq Departamentinin direktoru Elçin Əlizadə – Üzv;
7. Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin direktoru Orxan Vahabov – Üzv.

Komitə üzrə vəzifələr:
• Bank aktivlərinin səmərəli idarə olunması;
• Bazar risklərinin effektiv idarə olunması;
• Bankın maliyyə vəziyyətinə nəzarət.

(yenilənmə tarixi 10.09.2020)