Aktivlərin və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsinin Tərkibi:
1. İdarə Heyətinin Üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı - Bəhruz Şahin Oğlu Nağıyev – Sədr;
2. İdarə Heyəti Sədrinin Müavini - Cavid Həsən Oğlu Quliyev – Üzv;
3. İdarə Heyətinin Üzvü, Baş Risk İnzibatçısı – Xəyalə Mübariz Qızı Nağıyeva – Üzv;
4. Maliyyə İdarəedilməsi departamentinin direktoru - Elçin Ağaməmməd oğlu Əlizadə – Üzv;
5. Risklərin İdarə Edilməsi departamentinin direktoru - Orxan Rza oğlu Vahabov – Üzv.

Komitə üzrə vəzifələr:
• Bank aktivlərinin səmərəli idarə olunması;
• Bazar risklərinin effektiv idarə olunması;
• Bankın maliyyə vəziyyətinə nəzarət.

(yenilənmə tarixi 15.01.2021)