Kiçik Kredit Komitəsinin tərkibi:
1. Kredit Risklərinin Anderraytinqi Departamentinin Korporativ Bankçılıq Şöbəsinin Rəhbəri- Elmin Fikrət Oğlu İsgəndərov – Sədr;
2. Korporativ Bankçılıq Departamentinin Direktoru – Fərid Zakir Oğlu Quliyev – Üzv;
3. Hüquq və Komplayns Departamentinin Direktoru – Anar Cahangir Oğlu Kərimov – Üzv;
4. Kreditlərin Strukturlaşdırılması Departamentinin Direktoru – Ceyhun Teymur Oğlu Baloğlanov – Üzv;
5. Əməliyyat və Nəzərat Departamentinin Kredit İnzibatçılığı Şöbəsinin Rəhbəri – Heydər Zabit Oğlu İbrahimov – Üzv.

Komitə üzrə vəzifələr:
• Maliyyələşdirmə fəaliyətinin təhlükəsizliyinin və sabitliyinin davamlı təmini
• Maliyyə vəziyyətinə nəzarət
• Risklərin səmərəlişəkildə idarə olunması