Satınalmalar Komitəsinin Tərkibi:
1. Maliyyə idarəedilməsi departamentinin direktoru Elçin Əlizadə – sədr;
2. İT Əməliyyatları departamentinin direktoru Aydın Süleymanov - üzv;
3. Risklərin İdarə Edilməsi departamentinin direktoru Orxan Vahabov - üzv;
4. Komplayns şöbəsinin rəhbəri Aynurə İsmayılzadə - üzv;
5. Proqram və Layihələrin İdarəedilməsi şöbəsinin Rəhbəri Valeh Nəbiyev - üzv;
6. “PAŞA Holding” MMC-nin Maliyyə və İT departamentinin Satınalma üzrə meneceri Məlik Abdullayev – səsvermə hüququ olmadan müstəqil üzv.

Komitənin əsas vəzifələri:
• Satınalma əməliyyatları üzrə bütün kritik, texniki və ticari aspektlər baxımından lazımi mülahizələrin verilməsi;
• Satınalma siyasətinin və prosedurların vaxtaşırı yenilənməsi və təkmilləşdirməsi üzrə tövsiyyələrin verilməsi;
• Dəyərləndirmə meyarları üzrə əhəmiyyətli satınalma strategiyalarının, tövsiyələrin, dəyişikliklərinvə digər müqavilə öhdəliklərinin nəzərdən keçirilməsi;
• Satınalmalar prosesi üzrə siyasət, qaydalara dair təkliflər vermək və öz səlahiyyətləri daxilində təlimatları nəzərdən keçirilməsi və təsdiqləməsi.

(yenilənmə tarixi 28.04.2021)