Çap

Daxili Komitələr

Satınalmalar Komitəsi

Satınalmalar Komitəsinin Tərkibi:
1. Maliyyə idarəedilməsi departamentinin direktoru – Cəmil Vahid oğlu Məmmədov – sədr;
2. Risklərin İdarə Edilməsi departamentinin direktoru - Orxan Rza oğlu Vahabov - üzv;
3. Komplayns və AML departamentinin direktoru - Aynurə Həsən qızı İsmayılzadə - üzv;
4. Korporativ və İnstitusional Bankçılıq Sahəsinin Hesab və Ödəniş Xidmətləri funksional sahəsinin lideri – Bəhman Rafiq oğlu Orucov – üzv;
5. Satınalmalar şöbəsinin rəhbəri - Cami İlham oğlu İmaməliyev – üzv;
6. “PAŞA Holding” MMC-nin Maliyyə və İT departamentinin Satınalma üzrə meneceri - Məlik Abdullayev – səsvermə hüququ olmadan müstəqil üzv.

Komitənin əsas vəzifələri:
• Satınalma əməliyyatları üzrə bütün kritik, texniki və ticari aspektlər baxımından lazımi mülahizələrin verilməsi;
• Satınalma siyasətinin və prosedurların vaxtaşırı yenilənməsi və təkmilləşdirməsi üzrə tövsiyyələrin verilməsi;
• Dəyərləndirmə meyarları üzrə əhəmiyyətli satınalma strategiyalarının, tövsiyələrin, dəyişikliklərinvə digər müqavilə öhdəliklərinin nəzərdən keçirilməsi;
• Satınalmalar prosesi üzrə siyasət, qaydalara dair təkliflər vermək və öz səlahiyyətləri daxilində təlimatları nəzərdən keçirilməsi və təsdiqləməsi.

(yenilənmə tarixi 31.03.2024)

https://www.pashabank.az/daxili_komiteler,1696/lang,az/