Struktur

(yenilənmə tarixi 11.12.2019)

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı
Müşahidə Şurası
Audit Komitəsi
Baş İcraçı Direktor / İdarə Heyətinin Sədri
İnsan Resursları və Mükafatlan- dırma Komitəsi
İdarə Heyəti
Riskləri İdarəetmə Komitəsi
Aktivlərin və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsi
Kiçik Kredit Komitəsi
Kredit Komitəsi
Strateji İdarəetmə Komitəsi
Korporativ Katiblik
Kreditlərin Bərpası
İnsan Resursları
Daxili Audit
Korporativ Bankçılıq
Qeyri-kredit bankçılıq xidmətləri
İnvestisiya Bankçılığı
Kiçik və Orta Sahibkalıq Bankçılığı
Satışların Planlaşdırılması və Təhlili
Private Banking
Fərdi bankçılıq
Əməliyyat və Nəzarət
Satınalmalar və İnzibatçılıq
İnformasiya Texnologiyası
Mühasibatlıq və Xarici Hesabatlıq
Xəzinədarlıq
Kredit Risklərinin Anderraytinqi
Kreditlərə Nəzarət
Risklərin İdarə Edilməsi
Hüquq və Komplayns
Strategiya
Korporativ Kommunikasiyalar
Strategiya və Büdcə Komitəsi
Maliyyə Funksiyası
Kommersiya Funksiyası
Digital Lab
Əməliyyat Funksiyası
Risk Funksiyası
Kreditlərin strukturlaş- dırılması
Biznes Proseslərin İdarə Olunması
Əməliyyat Təhlükəsizliyi və İnkassasiya
Büdcələmə və İdarəetmə Hesabatları
Kommersiya Bankçılığı
Böyük Kredit Komitəsi
Səhmdarlar və Əlaqəli şəxlərə xidmət şöbəsi