“Onlayn növbə” xidməti müvəqqəti olaraq dayandırılıb

  • Pandemiya dövründə müştərilərin filiala girişi məhdudlaşdırılmışdır. Bu səbəbdən onlayn növbədə göstərilən vaxtlarda uyğunsuzluqların yaranması mümkündür.

Struktur

(yenilənmə tarixi 31.03.2024)

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı
Müşahidə Şurası
Audit Komitəsi
İdarə Heyətinin Sədri / Baş İcraçı Direktor
İnsan Resursları Komitəsi
İdarə Heyəti
Riskləri İdarəetmə Komitəsi
Aktivlərin və Passivlərin İdarəetmə Komitəsi
Satınalmalar Komitəsi
Kredit Komitəsi
Təyinat və Mükafat- landırma komitəsi
Təhlükəsizliyə Nəzarət Mərkəzi
Məlumat Təhlükəsizliyi Xidmətləri
Kreditlərin Bərpası
İnsan Resursları
Daxili Audit
Səhmdar- lara və əlaqəli şəxslərə xidmət
Əmə- liyyat bloku
Məhsul inkişafı
Satış
Satınalmalar
Agile İdarəetmə
Korporativ və İnsti- tusional Bankçılıq
Təhlükəsizlik bloku
Biznes İnnova- siyaları
Kiçik və Orta Sahibkalıq Bankçılığı
Data Science
Məhsul inkişafı
Aktivlərin idarə- edilməsi və investisiya xidmətləri
Özəl Bankçılıq
Fərdi bankçılıq
Marketinq
Rəqəmsal Frodla Mübarizə
Risk bloku
Daxili Nəzarət
Özəl Bankçılıq bloku
İT İdarə- etmə
Data Əməliyyat- ları
Maliyyə bloku
İT Əməliyyat- ları
Texnologiya bloku
KOS Kredit Komitəsi
Maliyyə İdarə- edilməsi
Xəzinə- darlıq
APİ və Vəsaitlərin Köçürülmə Dəyərlənməsi
Korporativ Tərəfdaşlarla Münasibətlər
Kredit Risklərinin Ander- raytinqi
Kreditlərə Nəzarət
Risklərin İdarə- edilməsi
Əməliyyat
İnzibatçılıq
Komplayns və AML
Hüquqi Məsələlər
Data bloku
Strateji İdarəetmə
Virtual dəstək
Korporativ İdarəetmə və Hesabatlılıq
Strategiya və Büdcə Komitəsi
İdarə Heyəti Sədrinin Müavini
İdarə Heyəti Üzvü
Rəqəmsal Mühən- dislik
İdarə Heyəti Üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı
İdarə Heyəti Üzvü, Baş Risk İnzibatçısı
Komplayns və İdarəetmə bloku
Biznes Proseslərin İdarə- edilməsi
Əməliyyat Təhlükəsizliyi və İnkassasiya
Data İdarə- edilməsi
Kommersiya Bloku
Böyük Kredit Komitəsi
MİS