Hörmətli xanım,

Hörmətli cənab,

Bu məktub vasitəsi ilə Sizi "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında vergi tələblərinin yerinə yetirilməsi üzrə beynəlxalq qaydalara əməl olunmasının yaxşılaşdırılması və Xarici Hesablar üzrə Vergi Əməletməsi Aktı (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) tələblərinin həyata keçirilməsi barədə" 9 sentyabr 2015-ci il tarixində imzalanmış və Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Sazişin ("Saziş") PAŞA Bank ASC ilə ("Bank") Sizin aranızdakı münasibətlərə mümkün təsiri ilə bağlı məlumatlandırmaq istərdik.

FATCA-nın əsas məqsədi Amerika Birləşmiş Ştatları vergi ödəyicilərinin müəyyən edilməsi ("ABŞ Şəxsləri") olmaqla maliyyə institutlarından müştərilərin sənədləşdirilməsi və hesabatlılığı ilə bağlı yeni prosedurlara əməl etməsini tələb edir. Yeni prosedurların tətbiqi nəticəsində ABŞ fiziki və hüquqi şəxsləri ilə əlaqədar toplanmış məlumatlar illik əsasda Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi vasitəsilə Amerika Birləşmiş Ştatları vergi orqanlarına ("IRS") təqdim edilir ki, bunun əsasında IRS hesabatda göstərilən şəxslərin Amerika Birləşmiş Ştatları vergi qanunvericiliyinə əsasən vergi öhdəliklərinin düzgün icra etməsini yoxlayır. FATCA çərçivəsində ABŞ şəxsi hesab olunmayan müştərilər barədə Amerika Birləşmiş Ştatları vergi orqanlarına birbaşa və ya dolayı olaraq hər-hansı hesabat verilməsi nəzərdə tutulmur. FATCA-nın əsas məqsədi ABŞ-da vergidən yayınma ilə mübarizə olmasına baxmayaraq, yeni qaydalar potensial olaraq aşağıdakılara təsir edə bilər:
• ABŞ investisiyaları da daxil olmaqla maliyyə aktivlərinin əksəriyyətinə qoyulan investisiyalar;
• Vətəndaşlığından asılı olmayaraq ABŞ Şəxsləri kimi tövsüf olunan investorlar (məsələn: ABŞ-da doğulan şəxslər, "green card" sahibləri, müvafiq dövr ərzində ABŞ-da müəyyən müddət keçirən şəxslər).

Sazişə əsasən mövcud hesab sahiblərinin, habelə yeni müştərilərin daxil olmaq istəyən müştərilərin FATCA üzrə statusu aydınlaşdırılmalı, yəni onların ABŞ şəxsi olub-olmaması yoxlanmalıdır. Qeyd olunan status müştəri tərəfindən müvafiq sorğu anket formasının, habelə W-8BEN, W-8BEN-E, və ya W9 formalarının doldurulması yolu ilə həyata keçirilir. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, W-8BEN, W-8BEN-E və W9 formaları Amerika Birləşmiş Ştatlarının səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasında tətbiqi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin yazılı göstərişinə əsasən həyata keçirilir.

FATCA ilə bağlı daha ətraflı məlumatı İRS-in internet səhifəsindən (www.irs.gov/FATCA) və ya Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəsmi veb səhifəsinin FATCA bölməsindən (http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=pages&page=151) əldə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq Sizin Bankda olan məsləhətçiniz də bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir sualınız yarandığı halda onları cavablamağa hazırdır.

Hörmətlə,

(yenilənmə tarixi 02.02.2016)