Strategiya və Büdcə Komitəsinin Tərkibi:
1. “PAŞA Holding” MMC-nin Qrup üzrə Strateji idarəetmə departamentinin direktoru Teymur Hüseynov – Sədr;
2. “PAŞA Holding” MMC-nin Biznes Qrupu Üzrə Direktor və İcraçı Direktorun Müavini Fərid Məmmədov – müstəqil Üzv;
3. “PAŞA Holding” MMC-nin Maliyyə biznes qrupu daxilində Baş mütəxəssisi Ruslan Həsənov – Üzv;
4. “PAŞA Holding” MMC-nin Qrup üzrə Maliyyə və İT Departamentinin direktoru Murad Süleymanov – müstəqil Üzv;
5. İdarə Heyəti Sədrinin Məsləhətçisi Turxan Mahmudov – müstəqil Üzv.

3. Komitənin əsas vəzifələri
3.1 Komitənin fəaliyyət sahəsi ilə əlaqədar hesabatların və digər sənədlərin nümunə formalarını tərtib etmək;
3.2 Bankın Biznes Planı ilə əlaqədar:
• Bankın İdarə Heyəti tərəfindən hazırlanmış Biznes Plan layihəsi ilə bağlı Bankın Müşahidə Şurasına rəy və təkliflərini bildirmək;
• Biznes Planın icra olunması ilə əlaqədar təqdim olunan monitorinq hesabatları ilə bağlı Bankın Müşahidə Şurasına rəy və təkliflərini bildirmək;
• Bankın mövcud Biznes Planına İdarə Heyəti tərəfindən Bankın Müşahidə Şurasına təqdim olunmuş düzəlişlər ilə bağlı rəy və təkliflərini bildirmək;
3.3 Bankın Büdcəsi ilə əlaqədar:
• Təqdim edilmiş büdcə layihələri ilə əlaqədar Bankın Müşahidə Şurasına rəy və təkliflərini bildirmək;
• Büdcənin icra olunması ilə əlaqədar İdarə Heyəti tərəfindən Bankın Müşahidə Şurasına təqdim olunacaq monitorinq hesabatlarını rüblük əsasda təhlil etmək və Bankın Müşahidə şurasına kənarlaşmaların əsas səbəbləri haqqında rəy bildirmək;
• Səmərəliliyi artırmaq və büdcə hədəflərinə nail olmaq məqsədi ilə təkliflərini Müşahidə Şurasına etmək.

(yenilənmə tarixi 15.01.2021)