28/06/2022

PAŞA Bank iyun ayının 28-i keçirilən mətbuat konfransında 2021-ci ilə dair fəaliyyətinin yekunlarını və törəmə bankları olan “PASHA Bank Georgia” SC və “PAŞA Yatırım Bankası” A.Ş.-nin maliyyə nəticələrini açıqlayıb. Tədbirdə spiker qismində Bankın İdarə Heyətinin Sədri və Baş İcraçı Direktor Cavid Quliyev, İdarə Heyətinin üzvü və Baş Maliyyə İnzibatçısı Bəhruz Nağıyev çıxış etdilər.

PAŞA Bank, 2021-ci ildə də Azərbaycanın maliyyə sektorunda öz mövqeyini qorumağa və fəaliyyətini daha da genişləndirməyə davam edib.

PAŞA Bank, 577,438 min manat dəyərində olan ümumi kapital həcmi ilə ölkənin ən böyük kommersiya bankı mövqeyini qoruyub saxlayıb (2020: 591,935 min manat). İl sonu etibarilə PAŞA Bankın cəmi aktivləri 7,008,183 min manat təşkil edib. Bu göstərici ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 13% artıb (2020: 6,111,711 min manat).

31 dekabr 2021-ci il tarixinə Bankın aktivlərinin açıqlaması aşağıdakı kimidir:
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri - 19%
Müştərilərə verilmiş kreditlər - 43%
Kredit Təşkilatlarına verilmiş kreditlər - 9%
Qiymətli kağızlar portfeli - 27%
Digər cari və uzunmüddətli aktivlər - 2%

PAŞA Bank 2021-ci ildə ümumi kredit portfelini 16% artıraraq 3,123,469 min manata (2020: 2,682,856 min manat) çatdırıb və kreditləşmədə ciddi artım əldə edib. Portfel üzrə effektiv ehtiyat dərəcəsi 3.1% (2020: 2,8%) təşkil edib. Qeyd olunan dövr ərzində davamlı şəkildə müştərilərə xidmət göstərən Bank, son illər ərzində inkişaf etdirdiyi biznes əlaqələrindən bəhrələnir. Bunun nəticəsi olaraq, PAŞA Bankın müştəri depoziti bazası 2021-ci ildə 5,181,851 min manata (2020: 4,091,379 min AZN) çatıb.

Müştəri depozitləri əsasən tələbli və müddətli hesablarda müvafiq olaraq 70% və 30 % nisbətində cəmlənib (2020: 66% and 34%). Bank, 2021-ci maliyyə ili üçün 102,317 min manat xalis mənfəət (2020: 79,843 min manat) qazandığını elan edib. Eyni dövr üçün toplam əməliyyat gəlirləri 312,366 min manat təşkil edib ki, bu göstərici keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 16% çoxdur (2020: 269,483 min manat). Bankın faiz gəlirləri 315,175 min manata, qeyri-faiz gəlirləri 75,237 min manata çatıb. Nəticədə qeyri-faiz gəlirinin ümumi əməliyyat gəlirlərinə nisbəti 24% təşkil edib.

Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əhatəli danışıqlar sayəsində geniş miqyaslı maliyyə alətlərindən istifadə imkanı əldə edən PAŞA Bank, korporativ müştərilərinə daha çox ticari maliyyə xidmətləri göstərməyə nail olub. Bank, həmçinin “Standard & Poor's” Qlobal Reytinq agentliyindən kredit reytinqi aldıqdan sonra müştərilərin maliyyələşdirilməsi üçün daha yaxşı şərtlər əldə edib. Bank, institusional səviyyədə müştərilərlə münasibətdə məhsuldarlığı artıraraq vaxtında peşəkar xidmətlər göstərmək üçün müxtəlif seminarlar və təlimlər keçirib.

2021-ci ildə sənədləşmə əməliyyatları balansı (maliyyələşdirmə sonrası daxil olmaqla) 340,472 min manat (2020: 331,549 min manat) təşkil edib. PAŞA Bank 2021-ci ildə sərmayə yetərlilik nisbətinin ARMB-nin kapital qoyuluşları üzrə tələbinə uyğun olaraq 13.4% təşkil etdiyini açıqlayıb (2020: 15.5%). Bank, “Basel II” və “Basel III” dövrünü bitirdikdən sonra kapitalını dividendlər vasitəsilə səhmdarlara qaytararkən tələb olunan kapital səviyyələrinə diqqət yetirməyə davam edir.

* Əksi göstərilmədikcə, bütün rəqəmlər 31 dekabr 2021-ci il tarixi etibarilə təqdim edilib və audit olunmuş konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına əsaslanıb