05/05/2020

PAŞA Bank 31 dekabr 2019-cu il tarixinə bitən il üzrə özünün və törəmə banklarının (PASHA Bank Georgia və PASHA Yatırım Bankası A.Ş.) maliyyə nəticələrini mətbuat konfransında açıqladı. Tədbirdə spiker qismində Bankın İdarə Heyətinin Sədri Taleh Kazımov və İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı Bəhruz Nağıyev çıxış etdilər.

2019-ci ildə PAŞA Bank Azərbaycan maliyyə sektorunda böyüməyə davam etmişdir. Bank, şəffaf biznes təcrübələrini tətbiq edərək və ölkənin bank sahəsində şəffaflığın artırılmasına töhfə verərək korporativ və fərdi bankçılıq seqmentlərində yüksək keyfiyyətli maliyyə xidmətləri göstərməyi hədəfləyir. Bankın 2018-2020-ci illəri əhatə edən strateji inkişaf planında əsas hədəflərdən biri yüksək keyfiyyətli aktivlərin idarə edilməsidir. Bank aktivlərini yüksək likvidlik və yarı-likvidlik dərəcəsinə görə diversifikasiya edərək gəlirlilik və risk arasındakı balansı təmin etmişdir.

PAŞA Bank, 560,056 min manat dəyərində olan ümumi kapital həcmi ilə ölkənin ən böyük kommersiya bankı mövqeyini qoruyub saxlamışdır (2018: 548,009 min manat). İl sonu etibarilə PAŞA Bankın cəmi aktivləri 5,440,439 min manat təşkil etmişdir. Bu göstərici ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 4% artmışdır (2018: 5,209,364 min manat).

31 dekabr 2020-ci il tarixinə Bankın aktivlərinin açıqlaması aşağıdakı kimidir:
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri - 22%
Müştərilərə verilmiş kreditlər - 42%
Kredit Təşkilatlarına verilmiş kreditlər - 12%
Qiymətli kağızlar portfeli - 21%
Digər cari və uzunmüddətli aktivlər - 3%

PAŞA Bank 2019-ci ildə umumi kredit portfelini 33% artıraraq 2,296,988 min manata (2018: 1,780,782 min manat) çatdırmış və kreditləşmədə ciddi artım əldə etmişdir. Portfel üzrə effektiv ehtiyat dərəcəsi 2,8% (2018: 2,8%) təşkil etmişdir. Qeyd olunan dövr ərzində davamlı şəkildə müştərilərə xidmət göstərən Bank, son illər ərzində inkişaf etdirdiyi biznes əlaqələrindən bəhrələnir. Bunun nəticəsi olaraq, PAŞA Bankın müştəri depoziti bazası 2019-ci ildə 3,788,941 min manat (2018: 3,953,952 min AZN) təşkil etmişdir.

Müştəri depozitləri əsasən tələbli və müddətli hesablarda müvafiq olaraq 57% və 43 % nisbətində cəmlənmişdir (2018: 75% and 25%). Bank 2019-ci maliyyə ili üçün 77,097 min manat xalis mənfəət (2018: 74,053 min manat) elan etmişdir. Eyni dövr üçün toplam əməliyyat gəlirləri 251,385 min manat olmuşdur ki, bu göstərici keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 17% çoxdur (2018: 214,162 min manat). Bankın faiz gəlirləri 257,660 min manat, qeyri-faiz gəlirləri 51,383 min manat təşkil etmişdir. Nəticədə qeyri-faiz gəlirinin ümumi əməliyyat gəlirlərinə nisbəti 20% olmuşdur.

Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əhatəli danışıqlar sayəsində geniş miqyaslı maliyyə alətlərindən istifadə imkanı əldə edən PAŞA Bank korporativ müştərilərinə daha çox ticari maliyyə xidmətləri göstərməyə nail oldu. Bank, həmçinin Standard & Poor's qlobal reytinq agentliyindən kredit reytinqi aldıqdan sonra müştərilərin maliyyələşdirilməsi üçün daha yaxşı şərtlər əldə etdi. İnstitusional səviyyədə Bank müştərilərlə məhsuldarlığı artıraraq vaxtında peşəkar xidmətlər göstərmək üçün müxtəlif seminarlar və təlimlər keçirdi.

2019-ci ildə sənədləşmə əməliyyatları balansı (maliyyələşdirmə sonrası daxil olmaqla) 655,285 min manat (2018: 554,342 min manat) təşkil etmişdir. 2019-ci ildə PAŞA Bank sərmayə yetərlilik nisbətinin ARMB-nin kapital qoyuluşları üzrə tələbinə uyğun olaraq 11.9% açıqlamışdır (2018: 11.8%). Bank Basel II və Basel III dövrünü bitirdikdən sonra kapitalını dividendlər vasitəsilə səhmdarlara qaytararkən tələb olunan kapital səviyyələrinə diqqət yetirməyə davam edir.

* Əksi göstərilmədikcə, bütün rəqəmlər 31 dekabr 2019-ci il tarixi etibarilə təqdim edilmişdir və audit olunmuş konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarına əsaslandırılmışdır.