“Onlayn növbə” xidməti müvəqqəti olaraq dayandırılıb

  • Pandemiya dövründə müştərilərin filiala girişi məhdudlaşdırılmışdır. Bu səbəbdən onlayn növbədə göstərilən vaxtlarda uyğunsuzluqların yaranması mümkündür.

Portfelin idarə edilməsi

Biz müştərilərimizin aktivlərini onların hər birinin risk profilinə uyğun olaraq aşağıdakı siniflərə ayırırırq:

• İstiqrazlar;
• Səhmlər;
• Nağd pul;
• Fondlar;
• Digər maliyyə məhsulları.