Depozitin şərtləri

Valyutası: AZN, USD, EUR
Minimal məbləği: Paşa Bank əmək haqqı sahibləri Digər müştərilər
20 000 ş.v
• Region filiallarında 15 000 ş.v
30 000 AZN
• Region filiallarında 20 000 AZN
Faiz dərəcəsi: Depozitin valyutası, müddəti və faizlərin alınması sxemindən asılı olaraq təyin olunur
Faizlərin ödənişi: Müştərinin seçiminə əsasən hesablanmış faiz məbləği aylıq, rüblük və ya müddətin sonunda müştərinin cari hesabına köçürülür
Əlavə imtiyazlar: - Müştərinin yazılı müraciətinə əsasən, depozit müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddətə, eyni valyuta olduğu halda, depozitin məbləğinin 80 faizini nağd kredit, 50 faizinədək kredit xətti açıla bilər.
100,000 AZN/USD/EUR və daha çox məbləğdə vəsait yerləşdirəm şəxslər Private Banking müştərisi olmaq şansını əldə edir.

Daha ətraflı məlumat üçün PAŞA Bankın Biznes mərkəzlərinə, (994 12) 496 50 00 /*9123 nömrəli Əlaqə Mərkəzinə və ya Customer.Care@pashabank.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz.

Vaxtından əvvəl çıxarılması

Müştəri vaxtından əvvəl depozitin tam məbləğini və ya onun bir hissəsini geri götürdükdə müqaviləyə xitam verilir. Bu halda, Müştəriyə yalnız ilkin depozit məbləği geri qaytarılır, hesablanmış faizlər isə ödənilmir.

Daha ətraflı məlumat üçün PAŞA Bankın Biznes mərkəzlərinə, (994 12) 496 50 00 /*9123 nömrəli Əlaqə Mərkəzinə və ya Customer.Care@pashabank.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz.

Vaxtın avtomatik uzadılması

Müştəri depozitin qaytarılması üçün Banka müraciət etməzsə, depozit eyni müddətə, lakin Bankın uzadılma tarixinə mövcud faiz dərəcəsi ilə yenidən yerləşdirilmiş sayılır, bu şərtlə ki, Bank depozitin müddətinin uzadılmasına razı olsun. Bank müddətin uzadılmasına razı olmadıqda, faiz hesablamır və depozitin geri qaytarılması barədə Müştəriyə bildiriş göndərir.

Daha ətraflı məlumat üçün PAŞA Bankın Biznes mərkəzlərinə, (994 12) 496 50 00 /*9123 nömrəli Əlaqə Mərkəzinə və ya Customer.Care@pashabank.az elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz.