İnsan Resursları və Mükafatlandırma Komitəsinin Tərkibi:
1. Müşahidə Şurasının Sədri Mir Camal Paşayev – Sədr;
2. “PAŞA Holding” MMC-nin Baş İcraçı Direktoru Cəlal Qasımov – müstəqil Üzv;
3. “PAŞA Holding” MMC-nin Qrup Üzrə İR və İnzibati İşlər Departamentinin Direktoru Aytən Abbaslı – müstəqil Üzv;
4. “PAŞA Holding” MMC-nin Biznes Qrupu Üzrə Direktor və İcraçı Direktorun Müavini Fərid Məmmədov – müstəqil Üzv;
5. İdarə Heyətinin üzvü, Baş Risk İnzibatçısı Xəyalə Mübariz qızı Nağıyeva - Üzv.

Komitə üzrə vəzifələr:
• Bankın işçi heyəti üçün mükafatlandırma və motivasiya sxemlərinin prinsiplərinin, strategiyasının və zəruri tənzimləyən normativ sənədlərin nəzərdən keçirilməsi və rəyin verilməsi;
• Mükafatlandırma sistemini tənzimləyən normativ sənədlərin Bankın risklərin idarəedilməsi üzrə qaydaları ilə uyğunluğunun təmin edilməsi;
• İdarə Heyəti tərəfindən təqdim olunan Bankınişçilərin fəaliyyətinin dəyərləndirmə sisteminin, kadr seçiminin, kadrların saxlanılması və işdən azad edilməsini tənzimləyən normativ sənədlərin nəzərdən keçirilməsi və rəyin verilməsi;
• Bankın işçi heyəti üçün illik mükafatlandırmanın həcminin nəzərdən keçirilməsi və təkliflərinin Müşahidə Şurasınatəqdim edilməsi;
• Mükafatlandırma prosesinin müşahidə edilməsi, o cümlədən ən azı ildə bir dəfə Riskləri İdarəetmə Komitəsi ilə birgə mükafatlandırma sisteminin effektivliyinin qiymətləndirməsi;
• Bankın İnsan Resurslarının İdarəedilməsinin prioritet vəzifələrinin və idarəetmə orqanlarının mükafatlandırma siyasətinin həyata keçirilməsində İdarə Heyətinin üzvlərinin effektiv iştirakının təmin edilməsi.

(yenilənmə tarixi 15.01.2021)