Kredit Komitəsinin tərkibi:
1. İdarə Heyətinin Sədri, Baş İcraçı Direktor – Taleh Tahir Oğlu Kazımov – Sədr;
2. İdarə Heyəti Sədrinin Müavini, Baş Kommersiya İnzibatçısı – Cavid Həsən Oğlu Quliyev – Üzv;
3. İdarə Heyətinin Üzvü, Baş Risk İnzibatçısı – Xəyalə Mübariz Qızı Nağıyeva – Üzv;
4. İdarə Heyətinin Üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı – Bəhruz Şahin Oğlu Nağıyev – Üzv;
5. Strategiya Departamentinin Direktoru – Aqşin Kamal Oğlu Mirzəzadə – Üzv;

Komitə üzrə vəzifələr:
• Maliyyələşdirmə fəaliyətinin təhlükəsizliyinin və sabitliyinin davamlı təmini
• Maliyyə vəziyyətinə nəzarət
• Risklərin səmərəli şəkildə idarə olunması